Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Immigration Office Jamunaha

Jamunaha, Nepalgunj

  • बिदेशी पर्यटकलाई नेपाली भिसा प्रदान गर्ने 
  • यस कार्यालयबाट बाहिर जाने नागरिकलाई नियम अनुसार गमन छाप लगाईदिने 
  • यस कार्यालयमा आउने पर्यटकको विवरण अधवबिक गरी राख्ने
  • नियमअनुसार भिसा सुला लिई उठेको राजस्व बैंक मार्फत जम्मा गर्ने
  • तालुक कार्यालयबाट आएको निर्देशन अनुसार काम गर्ने
  • आइपरेको सबै काम तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्ने